Yoklama Celp ve Sevk İşlemleri Sıkça Sorulan Sorular 2023
0

Öğrenci/mezun erteliyim. Silahaltına alınmak için ne yapmalıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 8’inci ve 47’nci maddeleri gereğince hakkınızda işlem tesis edilebilmesi için e-Devletten veya ikametinize en yakın askerlik şubesine müracaat ederek ertelemenizi iptal ettirmeniz ve yoklama işlemlerinizi tamamlatmanız gerekmektedir.

Askerlik ile ilgili durumumu gösterir belgeyi e-Devlet üzerinden alabilir miyim? E-Devletten alınan belge, geçerli bir belge midir?

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Cumhurbaşkanlığının 11 Ekim 2018 tarihli genelgesi gereğince, yükümlüler barkodlu askerlik durum belgelerini e-Devlet kapısından alabilir ve bu belgeyi her türlü işlemde (iş başvurusu, işe başlama okul kaydı vb.) resmi veya özel kurum/kuruluşlara ibraz ederek kullanabilir. Ancak yoklama kaçakları, bakayalar ve silahaltındaki yükümlülere e-Devlet kapısından askerlik durum belgesi verilmemektedir.

Yoklamamın yapılacağı tarihe ilişkin adresime herhangi bir tebligat yapılacak mı?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 28’inci maddesi gereğince, yükümlülerin yoklama işlemlerine ilişkin hususlar, bakanlık tarafından Türkiye Radyo Televizyon kurumu ve diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulmaktadır. Ayrıca bu duyuru Millî Savunma Bakanlığı resmî internet sitesinde (msb.asal.gov.tr) ve e-Devlet sisteminde ilan edilmektedir. Bu duyuru ve ilan yükümlülere tebliğ mahiyetinde olduğundan yükümlülerin adreslerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İşyerim/kurumum askerlik şubesinden gönderilen, yoklama kaçağı/bakaya olarak çalıştığıma ve askerlik işlemlerimi tamamlatmam gerektiğine yönelik tebliğ yazısını tarafıma tebliğ etti. Benden askerlikle ilişiğimin olmadığına dair askerlik durum belgesi getirmemi istedi. Ancak özel durumlarım sebebiyle işime devam etmeliyim. Bu konuda nasıl bir yol izleyebilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 41’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 88’inci maddesi gereğince, yoklama kaçağı ve bakayaları kamu veya özel hizmetine almak ve bunları çalıştırmak mevzuat gereği suç teşkil etmektedir. Bunları kamu veya özel hizmete alanlar hakkında askerlik şubelerince mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu nedenle 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında herhangi bir erteleme/muafiyet hakkınız bulunmuyor ise askerlik işlemlerinizi tamamlatmanız gerekmektedir.

Yoklama kaçağı veya bakaya kalmak suçundan hakkımda para cezası uygulandı. Cezama itiraz etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 24’üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 101’inci maddesi gereğince, yoklama kaçağı veya bakaya kalmak suçundan hakkınızda uygulanan idari para cezasının iptali için Kabahatler Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince cezanın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurmanız gerekmektedir.

Askere gitmek istediğim celp dönemlerine dair tercih yapabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 17,18 ve 26’ncı maddesi gereğince, size en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek veya e-Devlet üzerinden yoklamanızı yaptırmanızı müteakip (yoklama kaçağı olmamak kaydıyla) celp tercihinde bulunabilirsiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı öncelikli olmak üzere tercihiniz dikkate alınacaktır.

Askere sevk sonuçlarını nereden ve ne zaman öğrenebilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 28’inci maddesi gereğince, her sınıflandırma döneminin (Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım) başlangıcından önce Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları, Millî Savunma Bakanlığı resmî internet sitesi (msb.asal.gov.tr) ve e-Devlet’te ilan edilen tarihlerde, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Askere sevk evrakımı nereden ve nasıl alabilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi gereğince sevk evrakınızı e-Devlet üzerinden veya ikametinize en yakın askerlik şubesine başvurarak alabilirsiniz. İşleminizi e-Devlet üzerinden yapmak isterseniz e-Devlet sistemindeki “e-Hizmetler” menüsü altındaki “Güvenlik” alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girmeniz ve “Asal Sevk İşlemleri” seçeneğinden ilgili bölümleri doldurarak sevk belgenizi alabilirsiniz. Ancak daha önceki celp dönemlerinden sınıflandırılanlar ile bakaya durumundaki yükümlüler sevk belgelerini yalnızca askerlik şubelerinden alabilmektedir.

Askere sevk evrakımı e-Devlet üzerinden aldım. Yol paramı veya yemek paramı nereden alacağım? Askerlik şubesine gitmeme gerek var mı?

Askere sevk evrakınızı e-Devlet üzerinden almanız durumunda askerlik şubesine başvurmanıza gerek yoktur. Sevk evrakını e-Devlet veya askerlik şubelerinden alan yükümlüler 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 22’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi gereğince verilen, gittiği yere göre değişen yol ücretleri ile günlük iaşe parasını Ptt bankamatiklerden veya nüfus cüzdanını ibraz ederek Ptt şubelerinden alabilir

İkamete yakın bir yerde askerlik hizmeti yapma imkânı var mıdır?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 22’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 29’uncu maddeleri çerçevesinde, yükümlülerin görev yapacağı birlikler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre yükümlülerin sağlık, öğrenim, meslek, gördüğü kurslar vb. Niteliklerine göre tespit edilmektedir.
İkametine yakın yerde askerlik hizmeti yapmasına ilişkin mazeret (bakıma muhtaç engelli anne, baba, eş, çocuk olması vb.) bildiren yükümlülerin müracaatlarını, silahaltına alındıktan sonra birliğine veya birliğinin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığa yapması gerekmektedir. Talebiniz ilgili Kuvvet Komutanlığınca değerlendirilecek, uygun görülmesi halinde ikametinize yakın, en uygun Birlik Komutanlığı emrine tertibiniz yapılarak askerlik hizmetinizi tamamlamanız sağlanacaktır.

20 yaşındayım. Haziran ayında yoklamamı yaptırdım. Müteakip yılın ilk sınıflandırma döneminde askere gitmek için ne yapmalıyım?

Askeralma Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince, askerlik şubesinden veya e-Devlet’ten celp tercihi yapmanız gerekmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak celp tercihleriniz değerlendirilecek ve celp tercihlerinizden birinde sınıflandırılarak askere alınacaksınız.

Engelli sağlık raporu bulunan oğlum var. Yoklama işlemlerini nasıl yaptırabilirim?

Oğlunuzun yoklama işleminin yapılarak askerliğe elverişliliğinin değerlendirilmesi maksadıyla; sağlık raporunun aslı, noter onaylı sureti veya raporu tanzim eden hastane tarafından onaylanmış aslının tıpkıçekimi ile askerlik şubesine müracaat etmeniz veya e-Devletten yoklama işlemi başlatarak raporun paylaşımına ilişkin açık rıza beyanında bulunmanız gerekmektedir. Oğlunuzun askerliğe elverişliliğine ilişkin karar, engelli sağlık raporu üzerinden Bakanlıkça değerlendirilerek verilecek ve tarafınıza bildirilecektir.
Hastaneye sevk işlemi yapılmaksızın rapor üzerinden karar verilecek sağlık raporlarının sürekli/süresiz, kısmi/tam bağımlı veya ağır engelli olması gerekmektedir. Bu kapsam dışındaki raporu bulunan yükümlülerin e-Devletten veya askerlik şubesinden işlem başlatması ve sevk edileceği yetkili sağlık kuruluşlarında işlem tamamlatmaları gerekmektedir.

Yoklamam esnasında askerlik şubesince sevk edildiğim sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 15’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi gereğince, aile hekimi, toplum sağlık merkezi veya sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ve düzenlenen raporlar için herhangi bir ücret ve katkı payı alınmamaktadır.

Yurt dışında ikamet etmekteyim. Askerlik hizmetini yerine getirmeye engel sağlık sorunum var. Ne yapmalıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 15’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi gereğince, bölgesinde ikamet ettiğiniz Türk konsolosluğu tarafından sevk edileceğiniz resmi sağlık kuruluşlarında muayenenizi yaptırarak, alacağınız muayene ve tetkik sonuçlarını Türkçe tercümeleri ile birlikte konsolosluğunuz aracılığıyla Millî Savunma Bakanlığına göndermeniz gerekmektedir. Raporunuzun incelenmesine müteakip hakkınızda durumunuza uygun sağlık kararı verilecektir.

Hakkımda verilen sağlık kararına (askerliğe elverişli değildir, askerliğe elverişlidir, ertesi yıla bırakma) itiraz edebilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 15’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi gereğince, onaylı sağlık raporunun aslının tebliğ/teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde adresinize en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaatınız halinde itiraz hakkınız vardır.

Hakkımda iki yıldır ertesi yıla bırakma/sevk geciktirmesi kararı verilmektedir. Bu yıl da hakkımda aynı işlem yapılacak mı?

Askeralma Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi gereğince, haklarında “Ertesi Yıla Bırakma” veya “Sevk Geciktirmesi” kararı alınan yükümlüler hakkında rapor süresi ilk rapor tarihinden itibaren aynı tanı ve kararlı hastalıklar bakımından üç yılı geçemez. Üç yılın hesabında ilk rapor tarihi esas alınır. Farklı tanı ve kararlı geçici hastalıklar bakımından üç yıllık süre yeniden başlar. Üçüncü yılda yükümlü hakkında “Askerliğe Elverişlidir” veya “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı rapor düzenlenir.

askerlik celp ve sevk nedir,askerlik celp ve sevk dönemleri,askerlik celp ve sevk dönemi ne demek,askerlik celp ve sevk dönemi,askerlik celp ve sevk dönemi nedir,bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri,bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri,bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri 2023,celp ve sevk dönemi e devlet,celp ve sevk dönemi sorgulama,celp ve sevk,celp ve sevk dönemi öğrenme,sevk ve celp dönemi nedir,sevk ve celp dönemleri 2023,sevk ve celp dönemleri,celp ve sevk dönemi ne demek,e devlet celp ve sevk dönemi,e yoklama işlemleri,e yoklama işlemi yapmak istiyorum,e yoklama işlemi,

CEYHAN Software & International Media Turkey / United Kingdom / United States of America Brazil / Sweden / Switzerland and all of Europe Moderatör CEO / CFO / CMO / CTO

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.