1. Anasayfa
  2. Yeni Askerlik Sistemi

Yeni Askerlik Sisteminde Askerlik Muafiyeti 2023

Yeni Askerlik Sisteminde Askerlik Muafiyeti 2023
Yeni Askerlik Sisteminde Askerlik Muafiyeti 2023
0

Yeni Askerlik Sisteminde Askerlik Muafiyeti ile ilgili tüm sorulara cevap verecek nitelikte hazırlanmış bir yazıdır.

Yeni Askerlik Sisteminde Askerlik Muafiyeti

Yükümlüler, kamu görevlileri ve sivillerden hayatını kaybedenlerin yakınlarının muafiyet hakları

• Askerdeki Durumları (Ölüm, Gaiplik vs.) Nedeniyle Muafiyet

Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, hakkında gaiplik kararı verilen, maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanlar ile terhis edildikten sonra askerlik hizmetinin sebep ve tesiri ile hayatını kaybettiği mahkeme kararı ile sabit olanların;

a) Baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silahaltına alınmaz veya silahaltında ise terhis edilir.

b) Baba ve annenin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silahaltında olan kardeşi var ise istekli olması hâlinde terhis edilir, silahaltında kardeşi yok ise veya silahaltındaki kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silahaltına alınmaz.

• Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Hayatını Kaybedenler

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerden;

a) Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına giren sivillerin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı,

b) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı hâlde mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin tamamı,

c) Güvenlik korucuları dâhil kamu görevlilerinin kendilerinden olma çocuklarının tamamı ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri,

istekli olmadıkça silahaltına alınmaz ve silahaltındakiler istekleri hâlinde terhis edilir. Kardeşlerden hangisinin askerlik hizmetinden muaf tutulacağı birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen usule göre belirlenir. Kardeşlerden muafiyet kapsamına girmeyenler ile muafiyet kapsamına girmekle birlikte bu muafiyetten yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini yerine getireceği yerler Bakanlıkça belirlenir.

Vatandaşlığa sonradan alınanlara uygulanacak erteleme ve muafiyet

Türk vatandaşlığını sonradan kazananlar askerliklerini, vatandaşlığı kazandığı tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yaparlar. Bunlardan Türk vatandaşlığına alınmadan önce gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 ve daha büyük yaşta olanlar askerlik yapmış sayılırlar. Bunların askerlikleri, istekleri hâlinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görürler. Bunlar, seferberlik hâlinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilirler.

Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahatları dikkate alınarak bu Kanunun durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülür.

Bu maddelerdeki haklardan, soybağına bağlı olarak Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar yararlanamaz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Askerlik Yapanların Muafiyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarına göre zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdiklerini belgelendiren Türk vatandaşları bu Kanun hükümlerine göre askerlik yapmış sayılırlar.

Özel durumlarda muafiyet ve erteleme

(1) İki ülkeden birinde yapılan askerlik hizmetinin sayılmasına dair ikili anlaşmalar kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulacak ya da ertelenecek yükümlülerin işlemleri anlaşma hükümlerine göre yürütülür. Yapılan anlaşmalar kapsamında uygulanacak muafiyet ve ertelemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Barışta, olağanüstü hâl veya seferberlik hâllerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur.

Askerî okullardan ayrılanlar

(1) Askerî öğrenci olarak okudukları Milli Savunma Üniversitesi ve diğer üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Askerlik hizmetinden sayılan sürenin erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılaması hâlinde bunlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır.

(2) Birinci madde kapsamındakilerden yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı olma hakkı bulunanlar, istekli olmaları ve aday seçilmeleri hâlinde daha önceki hizmet süreleri dikkate alınmaksızın yedek subay veya yedek astsubayların hizmet süresine tabi tutulur.

Yeni Askerlik Sistemi Tüm Detaylar için Tıklayınız….

Yeni Askerlik Sisteminde Şafak Nasıl Hesaplanacağını bu yazımızda anlattık. Tıklayınız…

7179 Sayılı Askeralma Kanunu için Tıklayınız…

Askeralma Daire Başkanlığı için Tıklayınız…

Yeni Askerlik Sisteminde Askerlik Muafiyeti 2023
Yeni Askerlik Sisteminde Askerlik Muafiyeti 2023

yeni askerlik sisteminde askerlik muafiyeti,askerlik muafiyet sebepleri,askerlik hangi sebeplerle tecil edilir,hangi durumlarda askerlik muaf olur,askerlik muaf sebepleri,hangi hastalıklarda askerlikten muaf olunur,askerlik muafiyeti kimleri kapsıyor,hangi hastalıklar askerlikten muaf olur,hangi meslekler askerlik yapmaz,askerlik muafiyeti şartları,kaç tane yedek astsubay alınacak,kaç yedek astsubay alınacak,kaç tane yedek subay alınacak,askerlik muafiyet yaşı,kaç yaşında askerden muaf olunur,kaç yaşından sonra askerlikten muaf olunur,yeni askerlik sisteminde izin kaç gün,askerlik yeni sistem 2023,yeni askerlik sistemi yedek astsubay,yeni askerlik sistemi askerde kalmak,yeni askerlik sistemi yedek subay,kimler yedek subay askerlik yapar,kimler askerlik yoklaması yaptırır,kimler askerlik erteleyebilir,kimler askerlik yapmaz,kimler 6 ay askerlik yapar,kimler askerlikten muaf sayılır,kimler askerlikten muaftır,kimler askerliğini yedek subay olarak yapar,askerlik sistemi nasıl 2023,yeni askerlik sistemi nasıl olacak,askerlik nasıl muaf olunur,ne kadar yedek subay alınacak,askerlik muafiyet nedenleri,yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girdi,askerlik ne zamana kadar tecil edilebilir,yeni askerlik sisteminde dağıtım var mı,neden askerlik mesleği,yeni askerlik modeli,askerlik muayenesi neler yapılıyor,askerlik yoklamasında neler yapılır,askerlik neler gerekli,nerede askerlik yaptığımı nasıl öğrenebilirim,nerede askerlik yaptım,nerede askerlik yaptığını öğrenme,askerlik nereden ertelenir,nereye düştüm askerlik,askerlik nereye düştüğünü nasıl öğrenebilirim,nereye askere gideceğim,askerlik neye göre alınır,askerlik niçin yapılır,niçin asker olmak istiyorsun,

CEYHAN Software & International Media Turkey / United Kingdom / United States of America Brazil / Sweden / Switzerland and all of Europe Moderatör CEO / CFO / CMO / CTO

Yazarın Profili

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.