Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yeni bedelli askerlik fiyatı ne kadar, ne zamana kadar geçerli? 2023
Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yeni bedelli askerlik fiyatı ne kadar, ne zamana kadar geçerli?
0

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni genelge paylaşıldı. Paylaşılan genelgede memur aylık katsayısı belirlendi. Buna ek olarak yeni bedelli askerlik ücreti netleşti.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR ?

Açıklanan memur aylık katsayısı bilgisiyle beraber bedelli askerlik ücreti de netleşti. Bedelli askerlik ücreti 240.000 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu şeklinde belirlenmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR ?

Bedelli askerlik ücreti; “240.000 * memur aylık katsayı” formülüyle hesaplanır.

Bu dönem için Şu şekilde Hesaplanıyor:
240000 x 0,390295= 93.671

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında belirlenen bedelli askerlik ücreti Açıklanan bu bilgilere göre, 2023 Ocak ayından Aralık ayına kadar bedelli askerlik ücreti 93 bin 671 lira olacaktır. 

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN SÜRMEKTEDİR ?

Bedelli askerli 30 gün (1 Ay) sürmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMANIN VE BAŞVURUNUN ŞARTLARI NELERDİR ?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla yılın son mesai günü mesai bitimine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve yılın son mesai günü mesai bitimini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

 2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

 3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

 4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

 5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

           a.   Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

           b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

           c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

           ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,

           d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

           e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ

1. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp ve sevk döneminde silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilirler. Vazgeçenlere bedelli askerlikten yararlanmaları için yeni bir hak verilmez. Bunların işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülür.

 2. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenlerden temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığını kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanmak için yeni bir hak verilmez.

3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında olanlardan;

          a. Verilen yol süresi de dahil olmak üzere emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar birliklerine katılmayanlar,

          b. Temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler,

        c. Hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenler, bedelli askerlik kapsamından çıkarılır ve bunların kalan askerlik hizmetleri erbaş ve er statüsünde ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklerde tamamlatılır. Bu şekilde kapsamdan çıkarılanların yeniden bedelli askerlikten yararlanmak üzere yapacakları başvuruları kabul edilmez.

 4. Fiilen temel askerlik eğitimine başlayanlar ile temel askerlik eğitimini tamamlayanlardan bedelli askerlik kapsamından çıkarılmalarını talep edenlerin istekleri kabul edilmez.

BEDELLİ ASKERLİK GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ

1. Bedelli askerlik hizmetine seçilmeyenlerin,

 2. Fazla veya mükerrer ödemede bulunanların,

 3. Verilen yol süresi de dahil olmak üzere emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar birliklerine katılmayanların, temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenlerin, hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenlerin,

 4. Kendi istekleri ile emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar vazgeçenlerin,

 5. Başvuruları olmadığı halde ödeme yaptığı tespit edilenlerin,

 6. Temel askerlik eğitimini tamamlamadan;

           a. Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin

           b. Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların,

           c. Vefat edenlerin,

 ödedikleri bedel; talepleri halinde kendilerine, vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlere iade edilir.

 7. Başvuru sahipleri durumlarını ispata yarayan vekâletname veya mirasçılık belgesinin asıl ya da yurt içinde noterlerce, yurt dışında Türk Konsolosluklarınca onaylanmış suretlerini dilekçelerine ekleyerek askerlik şubelerine müracaat ederler. Yükümlüler dilekçelerinde; Türk lirası hesaplarının IBAN’ını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve iletişim bilgilerini de belirtirler.

 8. Kanuni mirasçı sıfatıyla yükümlü adına geri ödeme müracaatında bulunanların her biri için mirasçılık belgesinde belirtilen hak sahipliği oranları dâhilinde geri ödeme yapılır.

 9. Geri ödeme şartlarını haiz olan yükümlülerin askerlik şubelerince alınan dilekçelerine istinaden ödemelerinin iadesi kendilerine veya vekil, vasi ya da kanuni mirasçılarının hesaplarına ilgili muhasebe birimi tarafından yapılır. Geri ödemeyi yapan birim, geri ödemenin yapıldığını askerlik şubesine bildirir.

 10. Temel askerlik eğitimini tamamlayanlara geri ödeme yapılmaz.

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA İZİN İŞLEMLERİ

Temel eğitim süresinin sona ermesini müteakip yapılacak olan yemin töreninden sonra yükümlüler, varsa Askeralma Yönetmeliği’nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanacakları tarihe kadar idari izinli sayılırlar. Ancak, tabi oldukları celp ve sevk döneminin sevk günleri içinde sevkini yaptırmadığından birliklerine geç katılanlar terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik hizmetine devam ettirilir.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yeni bedelli askerlik fiyatı ne kadar, ne zamana kadar geçerli?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yeni bedelli askerlik fiyatı ne kadar, ne zamana kadar geçerli?

bedelli askerlik ücreti ne kadar sürede ödenir,bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatacak 2023,bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatacak 2023,bedelli askerlik ücreti hangi banka,bedelli askerlik ücreti hangi bankaya,2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olur,2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu,2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak,2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar,bedelli askerlik ücreti ne kadar olur,bedelli askerlik ücreti kaç gün içinde ödenir,bedelli ücreti ne kadar 2023,bedelli ücreti ne kadar oldu,bedelli ücreti ne kadar olacak,bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu,bedelli askerlik ücreti ne kadar 2023,kimlik bedeli ne kadar,kimlik bedeli nasıl ödenir,kimlik bedeli nereye yatırılır,kimlik bedeli nereye yatırılıyor,bedelli askerlik ücreti neye göre belirleniyor,bedelli askerlik ücreti neye göre belirlenir,bedelli askerlik ücreti neye göre artıyor,bedelli askerlik ücreti neye göre,bedelli askerlik kime çıkar,bedelli askerlik ücreti ne kadar 2023,kimler bedelli askerlik yapabilir 2023,kimler bedelli askerlik yapamaz,kimler bedelli askerlik yapamaz 2023,kimler bedelli askerlik yapabilir,

CEYHAN Software & International Media Turkey / United Kingdom / United States of America Brazil / Sweden / Switzerland and all of Europe Moderatör CEO / CFO / CMO / CTO

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.