Bedelli Askerlik İşlemleri 2023
Bedelli Askerlik İşlemleri
0

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyan yükümlülerin Bedelli Askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bedelli Askerlik başvurumu hangi tarihten itibaren yapabilirim? Ödeme ve başvurumu hangi tarihe kadar tamamlamalıyım?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince askerlik çağına girmiş yükümlüler, herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın bedelli askerliğe başvurabilirler.

Bedelli Askerlik hizmetinden kaç yaşındakiler/kaç doğumlular faydalanabilir?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince hak sahibi olanların bizzat kendisi, eşi, birinci ve ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri veya vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerine başvurarak müracaat işlemlerini yapabilir.

Bedelli Askerlik hizmeti için bizzat müracaat etmek zorunda mıyım? Ayrıca nereye müracaat etmeliyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince Bedelli Askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli Askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemlerini tamamlamaktadır. 01 Ocak – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 56 bin 500 Türk Lirası, 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Bedelli Askerlik kapsamında ne kadar ücret ödeyeceğim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince Bedelli Askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar tek seferde ödenecek, taksit yapılmayacaktır.

Bedelli Askerlik kapsamında ödeyeceğim tutara taksit yapılıyor mu?

Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar ve Defterdarlıklara Bağlı Mal Müdürlüklerine T.C. Kimlik numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bedelli Askerlik kapsamındaki ücreti nereye yatıracağım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi birinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde birinci fıkra (ğ) bendi gereğince yükümlüler 1 (bir) aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulacaktır.

Bedelli Askerlik kapsamında temel askerlik eğitimine tabi tutulacak mıyım?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde birinci fıkrası (f) bendi gereğince Bedelli Askerlik hizmeti kapsamında müracaat ve ödemelerini yapan yükümlüler Bedelli Askerlik hizmetinden vazgeçmeleri halinde Bedelli Askerliğe başvurmadan önceki statülerine göre (Yedek Subay/Yedek Astsubay/Er) askerlik hizmetini yerine getirmek zorundadırlar.

Bedelli Askerlik hizmetinden vazgeçmem halinde yedek subay olarak askere alınabilir miyim?

Yükümlüler başvuru sonuçlarını, celp ve sevk zamanları ile temel eğitim merkezlerini e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarına başvurarak öğrenebilirler.

Temel askerlik eğitimimi ne zaman ve nerede yapacağımı nereden öğreneceğim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu madde beşinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde beşinci fıkrası gereğince kapsamdan çıkarılanlar (temel askerlik eğitimini süresi içinde tamamlamayanlar) kalan askerlik hizmetini er/erbaş statüsünde yerine getirmek zorundadırlar.

Temel askerlik eğitimini süresi içinde tamamlamazsam ne olur?

Bir gün izin hakkınız bulunmaktadır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince her ay için bir gün kanuni izin verilmektedir.  Ayrıca, Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi yedinci fıkrası gereğince bir gün idari izin de verilebilmektedir.

Temel askerlik eğitimi süresince izin kullanabilecek miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde üçüncü fıkrası (d) bendi gereğince yükümlülerin Bedelli Askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri o yıl içerisinde olmak kaydıyla Askeralma Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilir.

Bedelli Askerlik celp dönemi açıklandıktan sonra celp tarihini değiştirebilir miyim?

Sevk tarihinizden 15 gün önce rahatsızlığınızı en yakın askerlik şubesine başvurarak beyan etmeniz halinde ilgili sağlık kuruluşuna sevkiniz sağlanacaktır.

Bedelli Askerlik kapsamında sevke tabiyim, rahatsızlandım ne yapmam lazım?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde birinci fıkrası (d) bendi gereğince “Askerliğe Elverişli Değildir.” raporu bulunan yükümlülerin Bedelli Askerlik hizmetinden yararlanmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.

“Askerliğe Elverişli Değildir” raporum var. Bedelli Askerlikten faydalanabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu madde altıncı fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde birinci fıkrası (b ve c) bendi gereğince yoklama kaçağı/bakaya durumunda bulunan yükümlüler Bedelli Askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

Yoklama Kaçağı/Bakaya durumundayım. Yasadan faydalanabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince Bedelli Askerlik hizmetinden erteleme hakkınız bulunduğu sürece yararlanabilirsiniz Bedelli Askerlik hizmetine müracaat ettikten sonra Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde altıncı fıkrasında yer alan hususlar kapsamında bedelin iadesini talep edebilirsiniz.

Erteleme hakkım bulunmaktadır. Bedelli Askerliğe müracaat edebilir miyim, Bedelli Askerlik hizmetine müracaat edip tekrardan vazgeçebilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu madde altıncı fıkrası gereğince fiili askerlik hizmetine başlayanlar Bedelli Askerlikten faydalanamaz.

Şu an silahaltındayım/firardayım/hava değişimindeyim/izindeyim. Bedelli Askerlikten faydalanabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu madde ikinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde beşinci fıkrası gereğince Bedelli Askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olanlar, Bedelli Askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

Daha önceden herhangi bir nedenle Bedelli Askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış bulunmaktayım, Bedelli Askerlikten faydalanabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu madde ikinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde üçüncü fıkrası (f) bendi gereğince Bedelli Askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmez. Sınıflandırma işlemine tabi tutulmamış iseniz Bedelli Askerlik hizmeti kapsamında bakaya kalmadan yeniden Bedelli Askerliğe başvurabilirsiniz.

Bedelli Askerlik için müracaat ederek paramı yatırdım. Kendi isteğimle vazgeçmem halinde/erteleme hakkım olması halinde tekrar bedelli askerliğe müracaat edebilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu madde beşinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde altıncı fıkrası kapsamında Bedelli Askerlik hizmeti için belirlenen müracaat tarihleri içerisinde veya eğitim birliğine katılmadan Bedelli Askerlik yapmaktan vazgeçenlerin yatırdıkları ücretler askerlik şubelerine şahsen veya vekil, vasi ya da kanuni mirasçıları aracılığı ile müracaat etmeleri halinde iade edilecektir.

Bedelli Askerlik hizmeti için müracaatta bulunarak paramı yatırdım. Bedelli Askerlik hizmetinden vazgeçmek istiyorum, paramı iade alabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde altıncı fıkrası (e) bendi kapsamında temel askerlik eğitimini tamamlamadan askerliğe elverişsiz hale gelenlerin ödedikleri bedel; talepleri halinde, vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlere iade edilir.

Bedelli Askerlik hizmeti için silahaltına alındıktan sonra temel eğitimimi tamamlamadan askerliğe elverişli değildir raporu almam halinde paramı iade alabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 23’üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesi gereğince mazeretleri bulunan yükümlülerin en yakın askerlik şubesine mazeretlerini kanıtlayan belgeleri sunması halinde sevkiniz bir sonraki celp ve sevk dönemine ertelenmektedir.

Bedelli Askerlik için temel eğitim dönemine denk gelen evliliğim veya çocuğumun doğumu gibi mazeretlerde ne yapmam gerekmektedir?

30.06.2021 tarihinde fakülteden mezun olduğunuzdan ertelemeniz 30.06.2023 tarihinde bitecektir. Kanuni erteleme sürenizin sonu olan 30.06.2023’den sonra da 31.12.2023 tarihine kadar yoklamanızı yaptırmanızı müteakip askerlik şubesine veya e-Devletten müracaat etmeniz halinde Bedelli Askerlik başvurunuzu ve ödemenizi yapmanız gerekmektedir

30.06.2021 tarihinde fakülteden mezun oldum. 31.12.2021 tarihine kadar yoklamamı yaptıramadığımdan 01.01.2022 tarihinden itibaren yoklama kaçağı kaldım. Ne zamana kadar Bedelli Askerliğe başvurabilirim?

Şubat 2023 celbine katılmadığınızdan bakaya olarak aranırken, askere gitmekten vazgeçmeniz ve erteleme hakkınızı kullanmanız halinde, 30.06.2023 tarihine kadar mezuniyetinizden dolayı ertelemeniz yapılacaktır. Kasım 2023 ilk celp ve sevk döneminde sevke tabi olacağınızdan bakaya kalıncaya kadar Bedelli Askerliğe başvurabilirsiniz.

30.06.2022 tarihinde MYO mezun oldum. 30.10.2022 tarihinde yoklamamı yaptırdım ve Şubat 2023 celbine sınıflandırıldım. Şubat 2023 celbine katılamadığımdan bakaya kaldım. Bedelli Askerlik başvuru hakkım var mıdır? Ne zamana kadar başvurabilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu madde ikinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince başvuruda bulunulan yılın 31 Aralık tarihine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin ödenmesi gerekmektedir. Başvuru yapılan yılı takip eden yılın ocak veya şubat aylarında kura ve sınıflandırma işlemleri yapılmaktadır. Bedelli Askerlik hizmeti kapsamında 7179 sayılı Askeralma Kanunu ve Askeralma Yönetmeliği gereğince, müracaat edilen yıl içerisinde silahaltına alınmamaktadırlar.

Bedelli müracaatımı yaptım. Bedel tutarını ödedim. Hemen askere gitmek istiyorum. Bu yıl içerisinde silahaltına alınabilir miyim?
Bedelli Askerlik İşlemleri
Bedelli Askerlik İşlemleri

bedelli askerlik hangi senelerde çıktı,bedelli askerlik sebebi ile işten ayrılma,bedelli askerlik hangi şehirlerde olacak,bedelli askerlik hangi şehirlerde yapılıyor,bedelli askerlik hangi illere çıkıyor,bedelli askerlik hangi illerde yapılacak,hangi illerde bedelli askerlik yapılacak,bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor,bedelli hangi illerde yapılıyor,2023 bedelli askerlik hangi illerde yapılacak,bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2023,kaç kişi bedelli askerlik yaptı,bedelli askerlik kaç iş günü,bedelli askerlik kaç ay,kasım bedelli askerlik kaç gün,kaç kişi bedelliye başvurdu,kaç tane acemi birliği var,kaç yaşında bedelli askerlik yapılır,2023 yılında bedelli askerlik kaç gün,bedelli işlemleri kaç gün sürer,bedelli askerlik işlemleri kaç gün sürer,bedelli askerlik inci,bedelli askerlik inzibat,bedelli askerlik kim yapabilir,kimler bedelli askerlik yapamaz,kimler bedelli askerlik yapabilir,kimler bedelli askerlik yapabilir 2023,kimler bedelli askerlik yapamaz 2023,bedelli askerlik kime çıkar,bedelli askerlik kimler gidebilir,kimler bedelli yapabilir,nasıl bedelli askerlik yapabilirim,

CEYHAN Software & International Media Turkey / United Kingdom / United States of America Brazil / Sweden / Switzerland and all of Europe Moderatör CEO / CFO / CMO / CTO

Yazarın Profili

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.