1. Ana Sayfa
  2. Sıkça Sorulan Sorular

Askerlik Öğrenci İşlemleri 2023

Askerlik Öğrenci İşlemleri 2023
Askerlik Soruları
0

Öğrenciliğim nedeniyle askerliğimi kaç yaşına kadar erteletebilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi kapsamında; lise veya dengi okullarda öğrenim görenler 22 yaşını, fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler 28 yaşını, yurt içinde veya yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans öğrenimi görenler 32 yaşını, ihtisas, sanatta yeterlik veya doktora öğrenimi görenler ise 35 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar askerliklerini erteletebilirler.

1993 doğumluyum, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümünde öğrenciyim. Öğrenciliğim nedeniyle askerliğim 31.12.2021 tarihine kadar ertelidir. Ancak 31.12.2021 tarihinde kadar mezun olamıyorum. Öğrenciliğim nedeniyle askerliğimi tekrar erteletebilir miyim?

Öğrencilerin askerlikleri, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi ikinci fıkrası kapsamında; lisans eğitimi yapan yükümlülerin askerlikleri öğrenimlerine kayıt tarihlerinden önce yoklama kaçağı veya bakaya olmamaları şartıyla, öğrenim gördükleri kurumlarının elektronik ortamda öğrenci bilgilerinin Bakanlığımıza bildirilmesini müteakip 28 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ertelenebilmektedir. 1993 doğumlu olduğunuzdan öğrenciliğiniz nedeniyle askerliğiniz 31.12.2021 tarihinden sonra ertelenmeyecektir.

Lise mezunuyum, mesleki eğitim merkezinde eğitim görmekteyim. Askerliğimi erteletebilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi 2’nci fıkra a bendi gereğince; mesleki eğitim merkezleri ile meslek okullarında eğitim görenlerin askerlikleri, 22 yaşını geçmemek üzere kurs veya okulun bitiş tarihine kadar ertelenir. Lise ve daha üst seviyede bir öğrenim kurumundan mezun olanların mesleki eğitim merkezleri ile meslek okulu nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

Çift anadal programına kayıtlıyım. Bir programdan mezun olmama rağmen diğer programdan eğitimim devam etmektedir. Devam etmekte olduğum programdan dolayı askerliğim öğrenciliğim nedeniyle ertelenir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi 2’nci fıkra b bendi gereğince; çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir anadal lisans programından mezun olmalarını müteakip, diğer anadal programından eğitimlerine devam ettikleri müddetçe mezun oluncaya kadar 28 yaş sınırı esas alınarak ertelenmektedir.

Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünde okumakta iken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde İşletme Bölümünde de okumaktayım. Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenci olduğumdan askerliğimin ertelemesini hangi bölüme göre yaptırmam gerekmektedir?

Askeralma Yönetmeliği 47’nci madde 4’üncü fıkrası gereğince; aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenime devam edenlerin askerlikleri, öğrencilikleri bildirildiği sürece mezun oluncaya kadar ya da ilişiği kesilinceye kadar lehine uygun olan okula göre ertelenir.

Bir yükseköğretim kurumundan (Ön Lisans/Lisans) mezun olanların, ÖSYM ile yeniden yükseköğretime kayıt yaptırmaları halinde askerlikleri erteleniyor mu?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 2’nci fıkrası a bendi gereğince;  yükümlülerin bitirdiği okulun alt veya aynı seviyesinde bir okula yerleştirilmesi halinde öğrenciliğinden dolayı askerlikleri ertelenmemektedir. yerleştirildiği okulun, öğrenim düzeyi bitirdiği okuldan daha yukarı seviyede ise askerliği azami yaş sınırı sonuna kadar ertelenmektedir.
örnek 1: Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığından 15.06.2021 tarihinde mezun olan yükümlünün, Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümüne 15.09.2021 tarihinde kayıt yaptırması halinde öğrenciliğinden dolayı erteleme hakkı yoktur.
örnek 2: Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden 16.06.2021 tarihinde mezun olan yükümlünün, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümüne 15.09.2021 tarihinde kayıt yaptırması halinde öğrenciliğinden dolayı erteleme hakkı yoktur.

Öğrenim kurumlarından terk, ilişik kesme veya mezun olmam durumunda kaç yaşına kadar ertelememi yaptırabilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 3’üncü fıkrası gereğince yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde mezuniyet veya ilişik kesme tarihinden itibaren;
A) Lise veya dengi okuldan mezun olanların üç yıl,
B) Mesleki ve teknik liselerden mezun olanların altı yıl,
C) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulundan mezun olanların iki yıl,
Ç) Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanların iki yıl, 
D) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar bir yıl, 
süreyle yoklamaları yapılmadan ertelenir.
Bu erteleme süreleri; lise veya dengi okul mezunları için 22, mesleki ve teknik lise mezunları için 25, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulu mezunları için 28, dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumu mezunları için 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez. yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans ve yüksek lisans seviyesinde mezun olanlara denklik işlemlerini tamamlamaları için ilave bir yıl süre verilir.

Yoklama kaçağı kaldıktan sonra sağlık muayenemi yaptırarak ilk celp döneminde sevke tabi oldum. Sevke tabi tutulacağım tarihe kadar üniversiteye kayıt yaptırırsam askerliğim ertelenir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 2’nci fıkra c bendi gereğince; yoklama kaçağı kaldıktan sonra sınıflandırma kaynağına alınacaklardan sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.

Liseyi bitirmeden terk ettim. Yoklama kaçağı olarak aranıyorum. Açık liseye kayıt olmak istiyorum. Askerliğimi erteletme hakkım var mı?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 2’nci fıkra c bendi gereğince; liseyi terk ettiğiniz yılın 31 Aralık tarihine kadar açık liseye kayıt yaptırmanız halinde öğrenciliğinizden dolayı erteleme hakkınız vardır. Ancak, yoklama kaçağı kaldıktan sonra açık liseye kayıt olmanız halinde erteleme hakkınız bulunmamaktadır.

Üniversiteye kayıt hakkı kazandım, ancak yoklama kaçağı/bakaya durumunda olduğum için okul benden askerlik durum belgesi istiyor. Bu durumda askerlik durum belgesi alabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 2’nci fıkra c bendi gereğince; okula kayıt tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanların askerlikleri ertelenmemektedir.  Üniversiteye kayıt olabilmeniz için askerlik şubesince tarafınıza askerlik durum belgesi verilir ancak, öğrenime başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı olmanız sebebiyle askerliğiniz ertelenmez.

Yurt dışında ön lisans/lisans öğrencisiyim. Askerliğimi öğrenciliğimden dolayı erteletmek için ne yapmalıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 2’nci fıkrası ç bendi gereğince; yabancı ülkelerde yükseköğrenim gören öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi, öğrenciliklerinin tanınması şartına bağlıdır. Yetkili makamlar, Millî Eğitim Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerimizdeki eğitim müşavirliği/ataşeliği, eğitim müşavirliği/ataşeliği bulunmadığı takdirde konsolosluklar, konsoloslukların bulunmadığı ülkelerde, bu ülkelere akredite olan yurt dışı temsilciliklerimizdir. Erteleme işleminiz için yurt dışı temsilciliklerimize müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yurt dışında YÖK tarafından tanınan üniversiteden lisans düzeyinde mezun oldum. Erteleme hakkım var mı?

Askeralma Yönetmeliği’nin 48’inci madde 1’inci fıkrası gereğince; mezuniyet belgesi, yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş Türkçe tercümesinin aslı ve noter onaylı sureti ile askerlik şubesine müracaat ederek erteleme talep etmeniz halinde, 32 yaşını doldurduğunuz yılın sonunu geçmemek şartıyla lisans mezuniyetiniz nedeniyle iki yıl süre ile askerliğiniz ertelenecektir. Erteleme bitim tarihi sonuna kadar denklik işlemleriniz tamamlanmaz ise, denklik işlemlerinizin devam ettiğine dair belge ile askerlik şubesine yeniden müracaat etmeniz halinde bir yıl daha askerliğiniz ertelenecektir. Yurt dışında lisans eğitiminden mezun olanlardan denkliğini onaylatmayanlar yd.sb.adayı olarak silahaltına alınmamakta, askerlik hizmetini er olarak yapmaktadırlar.

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan diplomamı aldım. Denklik işlemlerimin yapılabilmesi için yükseköğretim kurulunca belirlenen üniversitede lisans tamamlama programına tabi tutuldum. Askerliğim öğrenciliğim nedeniyle ertelenir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 20’nci madde 2’nci fıkra gereğince; lisans tamamlama programına tabi tutulduğunuza dair yükseköğretim yürütme kurulunun karar yazısını askerlik şubesi başkanlığına ibraz etmenizi müteakip, karar tarihinden itibaren iki yıl süreyle öğrenci olarak askerliğiniz ertelenebilecektir.

Türkiye’de ikamet ediyorum, yurt dışındaki bir üniversiteye kayıt yaptırarak uzaktan eğitime başladım. Askerliğimi nasıl erteletebilirim?

Türkiye’de ikamet edip yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptırarak uzaktan eğitim alan yükümlülerin; öğrenci kabul belgesi (acceptance), öğrenci belgesinin aslı ve bu belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu veya yök başkanlığından alınacak “Okul/Kurum Tanıma Belgesi”, ile askerlik şubesine müracaat etmeleri halinde, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen azami yaş sınırı sonuna kadar askerlikleri ertelenir.

Öğrenci olarak erteli durumda iken, Sözleşmeli Er olarak kabul edildim. Ancak, kısa bir süre sonra sözleşmemi tek taraflı feshettim. Yeniden öğrenci olarak erteleme yaptırabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 46’ncı madde 3’üncü fıkrası gereğince; sözleşmeli erlerden sözleşmesi feshedilenlerin kalan askerlik hizmeti, ilişikleri kesilmeden ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın belirleyeceği birliklerde erbaş veya er olarak yerine getirilmektedir. Bu nedenle, askerliğinizin öğrenci olarak ertelenmesi mümkün değildir.

Askerlik Soruları
Askerlik Soruları

askerlik soruları,askerlik hangi sebeplerle tecil edilir,askerlik hakkında sorular,askerlik soruları telefon,hangi sağlık sorunları askerliğe engeldir,hangi askerlik şubesine gitmeliyim,askerlikle ilgili sorular,kaç ay askerlik yaptım,kaç ay askerlik yaptığımı nasıl öğrenebilirim,kaç ay askerlik yaptım sorgulama,kaç ay askerlik yapılır,kaç tane asker var,kaç tane acemi birliği var,kaç gün askerlik yaptığımı nasıl öğrenebilirim,kaç kiloya kadar askere alınıyor,askerlikte sorulan sorular,askerlik kaç gün sürüyor 2023,kaçıncı kısa dönem askerlik,kim askerlik yapamaz,kim milyoner olmak ister soruları test,bedelli askerlik soruları,bedelli askerlik soruları telefon,kimliksiz askere gidilir mi,kime göre ben neyim anketi,kime göre ben neyim kpss,kime göre ben neyim ölçeği,kime göre ben kimim,kime göre ben neyim envanteri,askere kimlik sorulur mu,kim nerede askerlik yapıyor,askerlik yoklama soruları,askerlik tecil soruları,kimler askerlik yapamaz,kimler askerlik erteleyebilir,kimler askerliğe elverişli değildir,kimler askerlik yapmaz,askerlik nasıl sorgulanır,askerlik nasıldır,askerlikle ilgili soruları nereye sorabilirim,ne kadar askerlik yaptım,askere ne kadar sürede gidilir,neden askerlik sorusuna cevap,ne zaman askerlik yaptığımı nasıl öğrenebilirim,ne zaman asker sayılırım,ne zaman askerlik yaptım,ne zaman asker olurum,ne zamana kadar tecilliyim,ne zamandan beri müslümansın sorusunun cevabı,ne zaman askere giderim hesaplama,askere ne sorulur,neden askerliği seçtiniz,neden asker olmak istiyorsun sorusuna cevap,neden askeriye sorusuna cevap,askerlikle ilgili soru sor,askerlik nerelerde yapılır,askerlik nerelere çıkar,nerede askerlik yaptığımı nasıl öğrenebilirim,nerede askerlik yaptığını öğrenme,nerede askerlik yaptım,nerede askerlik yapacağım test,askerlik nereden sorgulanır,askerlik nereye düşer test,askerlik nereye çıkar testi,askerlik nereye çıkar test,askerlik neye göre alınır,askerlik neye göre çıkar,askere neye göre gidilir,neyin olur soruları,niye asker olmak istiyorsun,askerlik niye yapılır,askerlik niye zorunlu,niçin asker olmak istiyorsun,askerlik niçin yapılır,

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

CEYHAN Software & International Media Turkey / United Kingdom / United States of America Brazil / Sweden / Switzerland and all of Europe Moderatör CEO / CFO / CMO / CTO

Yorum Yap